ارائه رژیم

رژیم باید کلی نگر باشد، نیاز بیماران اغلب بیشتر از موارد ساده ای چون درمان چاقی و لاغری است.
بعد از اخذ اطلاعات اولیه و ذکر بیماری ها و داروهای مصرفی احتمالی، با توجه به سن، جنسیت، میزان فعالیت، ورزش و قد و وزن فرد، کالری رژیم و مدل مناسب آن، محاسبه و انتخاب می شود. این عمل برای پاسخگویی هرچه بهتر در رژیم و رفع نیازهای یکایک مراجعین عزیز صورت می گیرد.
بطور مثال یک فرد ممکن است همزمان به چند بیماری مبتلا باشد ( مثلا دیابت و نقرس)، که انتخاب رژیم نهایی برای فرد بسیار مهم و موثر خواهد بود.

فهرست