اهداف کلی سالم دایت


با نگاه به آمار فزاینده چاقی در ایران و جهان به آسانی می توان دید که آمار بیماری های مرتبط با چاقی، بسیار بالا رفته است.
افزایش و کاهش در دریافت مواد مغذی منجر به ایجاد سوء تغذیه می گردد، که متاسفانه هر دو مورد اثرات بسیار عمیقی بر سلامتی نوع بشر خواهند گذاشت.
امروزه می دانیم که بیماری های مزمنی مانند دیابت، فشار خون، بیماری های قلب
و عروق، کبد چرب، برخی سرطان ها و ….. با چاقی و اضافه وزن مرتبط هستند و از طرفی عده قابل توجهی از مردم دنیا دچار کمبود وزن و بیماری های ناشی از آن می باشند، که بطور عمده ناشی از بیسوادی، فقر، قحطی و جنگ می باشد.
نظر به نقش و اهمیت علم تغذیه، در فرایند رشد و تکامل و نیز سلامتی آحاد جامعه، و اهمیتی که در بحث پیشگیری و کنترل و توانبخشی بیماری ها خواهد داشت.
بر آن شدم که به عنوان یک تغذیه دان، رسالت کاری خود را در امر آموزش و درمان به مردم ایفا نمایم.
اینک سایت تغذیه سالم پیش روی شما عزیزان و علاقمندان قرار گرفته است، تا با بهره گیری از اطلاعات روز دنیا، در ارتقای سلامتی به شما یاری رساند.

فهرست