چرا رژیم بگیریم؟

چرا باید رژیم بگیریم و وزن مناسب داشته باشیم؟
در سال های اخیر ارتباط بین اضافه وزن و چاقی، با بیماری های متعدد به اثبات رسیده است. بیماری دیابت، بیماری های قلبی – عروقی، کبد چرب و حتی برخی از سرطان ها و….. در ارتباط با اضافه وزن و چاقی هستند. در افرادی که چاق هستند میزان مرگ و میر به هر علتی، نسبت به جمعیت افراد عادی بیشتر است.

اخیرا ،پزوهشگران در مطالعات به ارتباط مستقیم بین چاقی و ابتلا به بیماری کووید – 19، دست یافته اند. اما اگر رژیم کاهش وزن بر اساس اساندارد های علمی کاهش وزن و زیر نظر مستقیم متخصص تغذیه انجام نشود، قطعا خود سبب کاهش عملکرد سیستم ایمنی خواهد بود.

فهرست