چگونه رژیم بگیریم؟

برای شروع یک رژیم موثر و بدون عارضه به چند توصیه توجه فرمایید:

۱ – توصیه اول
مراجعه به یک رژیم شناس است. زیرا تنظیم کالری یا انرژی مورد نیاز برای شروع رژیم، یک کار تخصصی و ظریف می باشد. ممکن است که ما با هر رژیم کم کالری وزن کم کنیم، اما آسیب جسمانی وارد شده به بدن ما خیلی بیشتر از کم کردن چند کیلوگرم از وزن خواهد بود.
۲- توصیه دوم
پس از تنظیم کالری و آغاز برنامه حتما به توصیه ها توجه کنیم، بطور مثال یکی از خطاهای اجرای رژیم، عدم پایبندی به مراجعات دو هفته یکبار، جهت کنترل وزن است. رژیم طوری طراحی می شود که تا دو هفته منجر به کاهش وزن می شود نه بیشتر. پس ادامه دادن یک برنامه بیشتر از دو هفته منجر به کاهش وزن بیشتری نخواهد شد و فقط عوارض احتمالی را جلو خواهد انداخت.
۳- توصیه سوم
انجام ورزش جهت رسیدن به وزن دلخواه از ضرورت های یک رژیم موفق می باشد. اگر فردی رژیم را بدون ورزش اجرا کند، ممکن است مقداری کاهش وزن رخ دهد اما، بدن فرد به سرعت توانایی تطبیق با رژیم را ایجاد می کند و کاهش وزن متوقف می شود، مگر آن که ورزش دوباره به برنامه افزوده گردد.
۴- توصیه چهارم
از توزین مکرر خود به شدت پرهیز کنید. شرایط وزن کشی استاندارد به این صورت است که در یک روز خاص در هفته، صبح بعد از تخلیه روده و مثانه، ناشتا، با کمترین لباس و با یک ترازوی مشخص می باید انجام شود.

استفاده از ترازوهای متعدد و توزین مکرر بدون رعایت شروط بالا باعث سردرگمی فرد خواهد شد.

و بالاخره نکته آخر هیچگاه با حذف و اضافه غذاها از یک رژیم، به سلامتی خود آسیب نزنید. پیش از آن، حتما از مشاور خود بپرسید.

فهرست