کلاس های آموزشی ماهانه

این کلاس به صورت ماهی یک بار و توسط متخصص تغذیه ارائه می شود.
توصیه می شود که هر مراجعه کننده یک بار در آغاز دوره رژیم، در این کلاس رایگان شرکت کند.
هدف از برگزاری کلاس آموزش الفبای رژیم و خصوصیات یک رژیم سالم و نیز پاسخ به سوالات شرکت کنندگان می باشد.
در این کلاس با بهره گیری از اسلاید های مفید به صورت تئوری و تصویری آموزش ها ارائه می شوند تا مراجعین، تصویر سازی ذهنی و یادگیری بهتری داشته باشند.

فهرست