درباره دکتر مریم ابومردانی:
دکتر مریم ابومردانی، پزشک عمومی پس از فراغت از تحصیل رشته پزشکی از تهران، با پذیرش در آزمون دستیاری علوم پایه رشته علوم تغذیه و رژیم درمانی، پس از طی دوره شش ساله تخصصی از دانشکده علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل شدم.
ده سال سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی گرگان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه داشته ام.
از سال ۱۳۹۰ تا کنون علاوه بر تدریس، به کار رژیم درمانی در بیمارستان های آموزشی پنجم آذر، صیاد شیرازی و بیمارستان های خصوصی گرگان داشته ام.
حدود یک دهه در مطب شخصی خود به کار رژیم درمانی تخصصی، اشتغال داشته ام.
درباره رزومه:
– برگزاری چندین دوره از بازآموزی های علمی جهت پزشکان عمومی و متخصصین.
– راه اندازی رشته جدید کارشناسی علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان و تدریس و توانمند سازی دانشجویان جدید الورود تغذیه
– برگزاری بازآموزی علمی برای کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستان های زیر مجموعه دانشگاه پزشکی گرگان
– برگزاری سخنرانی های علمی تغذیه جهت پرسنل بیمارستان آموزشی پنجم آذر.
– ارائه دهنده یک دهه آموزش تغذیه سالم از طریق برنامه های زنده در صدا و سیمای استان گلستان.
– برگزاری جلسات سخنرانی با عنوان تغذیه سالم در مدارس، تغدیه و کنترل استرس در دوره پیش از آزمون در مدارس شهر گرگان.
– ارائه جلسات علمی ماهانه، برای مراجعین به مرکز تغذیه درمانی دکتر ابومردانی، واقع در عدالت ۱۴

اخبار سایت

فهرست